Detremin

D-vitamin i oljelösning för effektivt upptag  

Fettets betydelse för D-vitaminabsorptionen
Detremin™ (kolekalciferol, vitamin D3) (A11CC05) Rx (F) Indikation: Behandling av: D-vitaminbrist eller D-vitamininsufficiens, sekundär hyperparatyreoidism, profylax och behandling av D-vitaminbrist vid malabsorption. Som komplement till specifik osteoporosbehandling i kombination med kalcium. Varningar och försiktighet: Vid behandling med höga doser av vitamin D3 bör kalciumnivåerna i serum övervakas. Vitamin D ska förskrivas med försiktighet till patienter som riskerar hyperkalcemi. TLV: Produkten ingår i läkemedelsförmånen. Beredningsform: Orala droppar, lösning 20 000 IE/ml, 800 IE/droppe. Produktresumén uppdaterad oktober 2017. För ytterligare information, förpackningar och priser, se www.fass.se. Kontaktuppgifter: Renapharma AB. Tel: 018-7001140.

Detremin

Eftersom D-vitamin är fettlösligt behövs fett för en effektiv absorption. 1Att Detremin är en oljelösning innebär därför flera fördelar:

  • Lätt att ordinera – slipp rekommendera samtidigt med måltid. Med Detremin är D-vitaminet redan upplöst i fett som krävs för en effektiv absorption.2
  • Patienten kan inta Detremin när som helst oberoende av en måltid vilket förenklar och kan öka följsamheten till behandlingen.2
  • Välj mellan dag- och veckodos.2
  1. Institute of Medicine, 2011.
  2. Produktresumé Detremin: www.fass.se
Ladda ner Broschyr om DetreminBeställ läkemedelsprov

Detremin har ändrat droppstorlek från 500 IE/droppe till 800 IE/droppe 2017-12-11

Från och med den 11/12-2017 ändrade Detremin droppstorlek till 800 IE/droppe. Detta för att harmonisera Detremin med rådande rekommendationer för behandling av D-vitaminbrist.

  • Den gamla förpackningen (nordiskt varunummer 506919) har en droppinsats som ger 500 IE/droppe (12,5 mikrogram/droppe). Den 10 december 2017 var sista försäljningsdag för denna förpackning.
  • Den nya förpackningen (nordiskt varunummer 466976) har en droppinsats som ger 800 IE/droppe (20 mikrogram/droppe).
  • Vid förskrivning av den nya förpackningen Detremin 20 000 IE/ml måste doseringen på receptet (antalet droppar) anpassas till den nya droppstorleken (800 IE/droppe). Förskrivande läkare måste utfärda ett nytt recept anpassat till den nya doseringen.

Läkemedelsverket informerade om ändringen tillsammans med Renapharma i ett postalt brev som gick ut den 27/11-2017. 

Läs mer om ändringenLadda ner doskort för Detremin 800 IE/droppe

Att dosera Detremin är enkelt – 800 IE/droppe

 

Detremins dosering för behandling av D-vitaminbrist eller D-vitamininsufficiens utgår ifrån patientens ursprungsnivå av 25(OH)D. Detremin kan doseras per vecka eller per dag.

Läs mer Ladda ner doskort 800 IE/droppe

Fördelaktigt att behandla med Detremin

Detremin som behandling av D-vitaminbrist har flera fördelar jämfört med andra preparat:

Olja

Ta Detremin när som helst

Bättre följsamhet med veckodosering

Läs mer

Mer om D-vitaminbrist

D-vitamin spelar en nyckelroll i benmetabolismen. Brist på D-vitamin kan ge diffusa symptom kopplat till andra funktioner i kroppen.

Läs mer om bristsymptom, riskgrupper och varför man bör behandla med D-vitamin.

Läs mer om D-vitaminbrist