Beställ läkemedelsprov Detremin

Varunummer: 466976
Produktnamn: Detremin
Styrka: 20 000 IE/ml (800 IE/droppe)

Antal: 250 droppar

  • Läkemedelsprov får endast rekvireras av apotekschef eller förskrivare med behörighet att lämna ut eller förskriva aktuellt läkemedel.
  • Högst två prov av varje läkemedel får rekvireras av samma mottagare under en 12-månadersperiod.
  • Observera att läkemedelsprov endast lämnas ut vid personligt besök till behörig person.