Detremin

D-vitamin i oljelösning för effektivt upptag  

Detremin™ (kolekalciferol, vitamin D3) (A11CC05) Rx (F) Indikation: Behandling av: D-vitaminbrist eller D-vitamininsufficiens, sekundär hyperparatyreoidism, profylax och behandling av D-vitaminbrist vid malabsorption. Som komplement till specifik osteoporosbehandling i kombination med kalcium. Varningar och försiktighet: Vid behandling med höga doser av vitamin D3 bör kalciumnivåerna i serum övervakas. Vitamin D ska förskrivas med försiktighet till patienter som riskerar hyperkalcemi. TLV: Produkten ingår i läkemedelsförmånen. Beredningsform: Orala droppar, lösning 20 000 IE/ml, 800 IE/droppe. Produktresumén uppdaterad januari 2018. För ytterligare information, förpackningar och priser, se www.fass.se. Kontaktuppgifter: Renapharma AB. Tel: 018-7001140.

Detremin

Eftersom D-vitamin är fettlösligt behövs fett för en effektiv absorption. 1Att Detremin är en oljelösning innebär därför flera fördelar:

  • Lätt att ordinera – slipp rekommendera samtidigt med måltid. Med Detremin är D-vitaminet redan upplöst i fett som krävs för en effektiv absorption.2
  • Patienten kan inta Detremin när som helst oberoende av en måltid vilket förenklar och kan öka följsamheten till behandlingen.2
  • Välj mellan dag- och veckodos.2
  1. Institute of Medicine, 2011.
  2. Produktresumé Detremin: www.fass.se
Fettets betydelse för D-vitaminabsorptionen
Detremin™ (kolekalciferol, vitamin D3) (A11CC05) Rx (F) Indikation: Behandling av: D-vitaminbrist eller D-vitamininsufficiens, sekundär hyperparatyreoidism, profylax och behandling av D-vitaminbrist vid malabsorption. Som komplement till specifik osteoporosbehandling i kombination med kalcium.Varningar och försiktighet: Vid behandling med höga doser av vitamin D3 bör kalciumnivåerna övervakas. Vitamin D ska förskrivas med försiktighet till patienter som riskerar hyperkalcemi.Beredningsform: Orala droppar, lösning 20 000 IE/ml, 800 IE/droppe.Produktresumén uppdaterad 2018-01-30. Kontakt: Renapharma AB. 018-7001140. För ytterligare information, förpackningar och priser, se  www.fass.se.

Att dosera Detremin är enkelt – 800 IE/droppe

Detremins dosering för behandling av D-vitaminbrist eller D-vitamininsufficiens utgår ifrån patientens ursprungsnivå av 25(OH)D. Detremin kan doseras per vecka eller per dag.
Läs mer Ladda ner doskort 800 IE/droppe
Detremin™ (kolekalciferol, vitamin D3) (A11CC05) Rx (F) Indikation: Behandling av: D-vitaminbrist eller D-vitamininsufficiens, sekundär hyperparatyreoidism, profylax och behandling av D-vitaminbrist vid malabsorption. Som komplement till specifik osteoporosbehandling i kombination med kalcium.Varningar och försiktighet: Vid behandling med höga doser av vitamin D3 bör kalciumnivåerna övervakas. Vitamin D ska förskrivas med försiktighet till patienter som riskerar hyperkalcemi.Beredningsform: Orala droppar, lösning 20 000 IE/ml, 800 IE/droppe.Produktresumén uppdaterad 2018-01-30. Kontakt: Renapharma AB. 018-7001140. För ytterligare information, förpackningar och priser, se  www.fass.se.

Fördelaktigt att behandla med Detremin

Detremin som behandling av D-vitaminbrist har flera fördelar jämfört med andra preparat:

Olja

Ta Detremin när som helst

Bättre följsamhet med veckodosering

Läs merLadda ner Broschyr om Detremin
Detremin™ (kolekalciferol, vitamin D3) (A11CC05) Rx (F) Indikation: Behandling av: D-vitaminbrist eller D-vitamininsufficiens, sekundär hyperparatyreoidism, profylax och behandling av D-vitaminbrist vid malabsorption. Som komplement till specifik osteoporosbehandling i kombination med kalcium.Varningar och försiktighet: Vid behandling med höga doser av vitamin D3 bör kalciumnivåerna övervakas. Vitamin D ska förskrivas med försiktighet till patienter som riskerar hyperkalcemi.Beredningsform: Orala droppar, lösning 20 000 IE/ml, 800 IE/droppe.Produktresumén uppdaterad 2018-01-30. Kontakt: Renapharma AB. 018-7001140. För ytterligare information, förpackningar och priser, se  www.fass.se.

Mer om D-vitaminbrist

D-vitamin spelar en nyckelroll i benmetabolismen. Brist på D-vitamin kan ge diffusa symptom kopplat till andra funktioner i kroppen.

Läs mer om bristsymptom, riskgrupper och varför man bör behandla med D-vitamin.

Läs mer om D-vitaminbrist
Detremin™ (kolekalciferol, vitamin D3) (A11CC05) Rx (F) Indikation: Behandling av: D-vitaminbrist eller D-vitamininsufficiens, sekundär hyperparatyreoidism, profylax och behandling av D-vitaminbrist vid malabsorption. Som komplement till specifik osteoporosbehandling i kombination med kalcium.Varningar och försiktighet: Vid behandling med höga doser av vitamin D3 bör kalciumnivåerna övervakas. Vitamin D ska förskrivas med försiktighet till patienter som riskerar hyperkalcemi.Beredningsform: Orala droppar, lösning 20 000 IE/ml, 800 IE/droppe.Produktresumén uppdaterad 2018-01-30. Kontakt: Renapharma AB. 018-7001140. För ytterligare information, förpackningar och priser, se  www.fass.se.