Att dosera Detremin är enkelt

Att behandla med Detremin är enkelt både för Dig som förskrivare samt för patienten.

En droppe Detremin innehåller 800 internationella enheter (IE) till skillnad från tidigare 500 IE/droppe.  I samband med lanseringen av Detremin 800 IE/droppe (den 11/12-2017) avregistrerades Detremin med 500 IE/droppe.

Dosering med Detremin görs baserat på patientens D-vitaminnivåer, se doserinsgstabell för Detremin 800 IE/droppe nedan.

 

Detremin med 800 IE/droppe kommer lanserades den 11/12-2017. Du kan ladda ner hela doskortet för Detremin med 800 IE/droppe i menyn till höger.

Detremin är det enda D-vitaminpreparatet godkänt av Läkemedelsverket som möjliggör behandling till vuxna, gravida och barn med daglig eller veckovis dosering.1.

Doseringstabellen med patientinstruktioner på olika språk går att ladda ner och skriva ut i menyn till höger.

Veckodosering

Vid behandling med veckodosering multipliceras antalet droppar vid daglig dosering med sju för att få veckodosering.

Dosering vid Detremins övriga indikationer

Detremin har flera indikationer, bland annat för behandling av D-vitaminbrist vid malabsorption. För information om dosering vid övriga indikationer. Vänligen se Fass.se.

Behandlingsrekommendationer

Det finns flera behandlingsrekommendationer i Sverige avseende behandling av D-vitaminbrist.

Här länkas till ett några utvalda exempel:

Internetmedicins rekommendationer om behandling av D-vitminbrist. Klicka här.
Svenska Osteoporossällskapet skrivelse om behandling av D-vitamibrist. Läs här.

Referenser

  1. www.viss.nu 2013-06-20,
  2. Detremin SPC 2016-07-18