Renapharma informerade i ett postalt brev den 27/11 om ovanstående ändring på Detremin.

Här finns mer detaljerad information:

Från och med den 11/12-2017 ändrar Detremin droppstorlek till 800 IE/droppe. Detta för att harmonisera Detremin till rådande rekommendationer för behandling av D-vitaminbrist.

Detta innebär att:

Detremin med 500 IE/droppe kommer att avregistreras. Denna förpackning med nordiskt varunummer 506919 har en droppinsats som ger 500 IE/droppe (12,5 mikrogram/droppe).

Den 10 december 2017 är sista försäljningsdag för denna förpackning.

  • Den nya förpackningen  med nordiskt varunummer 466976 har en droppinsats som ger 800 IE/droppe (20 mikrogram/droppe). Första datum då denna produkt är tillgänglig är 11/12—2017.
  • Vid förskrivning av den nya förpackningen Detremin 20 000 IE/ml måste doseringen på receptet (antalet droppar) anpassas till den nya droppstorleken (800 IE/droppe). Förskrivande läkare måste utfärda ett nytt recept anpassat för den nya doseringen.
  • På grund av den ändrade droppstorleken får recept på den gamla förpackningen inte användas för att expediera den nya förpackningen utan att läkare kontaktas för dosjustering.
  • Det är viktigt att förskrivare och apotek uppmärksammar den högre styrkan/droppe. Om detta inte observeras föreligger risk för överdosering och potentiellt allvarliga biverkningar (hyperkalcemi), särskilt vid högre doser under en längre tid och speciellt hos barn.

 

Övrig viktig ändring:

Vänligen notera att:

  • Indikationerna rakit och osteomalaci, som är kliniska manifestationer av D-vitaminbrist, har tagits bort.

Ny dosering för Detremin

Doseringen för Detremin med den nya droppstyrkan för indikationerna D-vitaminbrist eller insufficiens är följande:

För dosering av övriga indikationer, fass.se/produktinformation.

För att förenkla för förskrivande läkare bilas ett doskort i brevet. Detta doskort går även att ladda ner i menyn till höger för utskrift.