Detremin

D-vitamin i oljelösning för effektivt upptag  

Detremin™ (kolekalciferol, vitamin D3) (A11CC05) Rx (F). Indikation: Behandling av: D-vitaminbrist (med eller utan malabsorption). D-vitamininsufficiens. Sekundär hyperparatyreoidism. Som komplement till specifik osteoporosbehandling i kombination med kalcium. Varningar: Vid behandling med höga doser av vitamin D3 bör kalciumnivåerna övervakas, särskilt hos patienter som haft eller har njursten. Vitamin D ska förskrivas med försiktighet till patienter som riskerar hyperkalcemi så som ex. patienter med njursvikt eller granuolomatösa sjukdomar. Vid nedsatt njurfunktion bör effekten på kalcium- och fosfatnivåerna övervakas. Rekommenderad dos ska inte överskridas. Beredningsform: Orala droppar, lösning 20 000 IE/ml, 800 IE/droppe. Produktresumén uppdaterad 2018-01-30. Kontakt: Renapharma AB. 018-7001140. För ytterligare information, förpackningar och priser, se www.fass.se.

Fördelaktigt att behandla med Detremin

          Eftersom D-vitamin är fettlösligt behövs fett för en effektiv absorption1. Att Detremin är en oljelösning innebär därför flera fördelar:
Nur nachdem Sie Ihre Methode für die Spiele vorbereitet haben, gehen Sie vor und spielen! Casino-Spiele sind auf jeden Fall spannend, einfach weil es möglich ist, für die Website, die das online-Spiel hosting, oder das Spiel in Ihrem PC installiert, und spielen, Wann immer Sie Zeit bekommen. Casino online slot Spiele sind besonders schnell zu spielen, so können Sie in einem winzigen gameplay unter anderen Aufgaben. Haben unterhaltsam, aber nicht zusätzliche tatsächliche cash Wetten, als Sie sich leisten können, fallen! Gleich nach allem, es ist nur spielen!

Olja

Ta Detremin oberoende av måltid

Bättre följsamhet med veckodosering

Naturligt innehåll

Detremin™ (kolekalciferol, vitamin D3) (A11CC05) Rx (F).
Indikation: Behandling av: D-vitaminbrist (med eller utan malabsorption). D-vitamininsufficiens. Sekundär hyperparatyreoidism.
Som komplement till specifik osteoporosbehandling i kombination med kalcium. Varningar: Vid behandling med höga doser av vitamin D3 bör kalciumnivåerna övervakas, särskilt hos patienter som haft eller har njursten. Vitamin D ska förskrivas med försiktighet till patienter som riskerar hyperkalcemi så som ex. patienter med njursvikt eller granuolomatösa sjukdomar. Vid nedsatt njurfunktion bör effekten på kalcium- och fosfatnivåerna övervakas. Rekommenderad dos ska inte överskridas. Beredningsform: Orala droppar, lösning 20 000 IE/ml, 800 IE/droppe. Produktresumén uppdaterad 2018-01-30. Kontakt: Renapharma AB. 018-7001140. För ytterligare information, förpackningar och priser, se www.fass.se.

Fettets betydelse för absorptionen av D-vitamin

D-vitamin är fettlösligt och behöver därför intas med fett för att absorberas effektivt i tarmen1.   Intag av D-vitamin utan fett riskerar att leda till en ineffektiv absorption i tarmen vilket kan fördröja behandlingseffekten samtidigt som behandlingen blir onödigt dyr för patienten då en större dos kan behövas för att uppnå önskad effekt.2,3

Detremin, som är ett oljebaserat D-vitaminpreparat och redan innehåller fett, kan dock tas oberoende av måltid. Effekten på 25-OHD- värdet är alltså lika bra om Detremin tas på fastande mage som med en fettrik måltid.4

Du som läkare slipper således tänka på att ordinera D-vitaminet med en måltid samtidigt som patienten slipper tänka på när D-vitaminet ska tas.

Mer om studierna på fettets betydelse för absorptionen

I linje med ovanstående har flera randomiserade studier demonstrerat att 25-OHD-värdet stiger signifikant mer om patienten tar D-vitamintillskottet tillsammans med en fettrik måltid jämfört med när det intas utan fett, som vid en fettsnål måltid.2,3

I studien till vänster fick hälften av studiedeltagarna inta en tablett à 50 000 IE vitamin D3 tillsammans med en fettsnål måltid (1-2 g) medan den andra hälften fick inta tabletten med D-vitamin tillsammans med 25 g fett. I den gruppen som intog D-vitamintabletten med en fettsnål måltid (endast 1-2 g) steg inte 25-OHD-värdet i jämförelse med utgångsvärdet vid mätning av 25-OHD-värdet 14 dagar efter intaget. I gruppen som intagit tabletten med en fettrik måltid steg det genomsnittliga 25-OHD-värdet signifikant jämfört med utgångsvärdet vid mätning 14 dagar efter intaget. Författarna konkluderade att närvaro av fett behövs för att D-vitamin i tablettform ska tas upp effektivt.

I studien till höger utvärderades om samma förhållande gäller för D-vitamin i olja. På liknande sett lottades studiedeltagarna till att inta 50 000 IE i olja tillsammans med en fettrik måltid (50 g) alternativt till att inta 50 000 IE vitamin D3 i olja på fastande mage. Efter 14 dagar mättes 25-OHD-värdet som steg lika mycket oavsett om D-vitaminet intagits fastande eller tillsammans med en fettrik måltid. Författarna konkluderade att D-vitamin i olja kan tas oberoende av övrigt fettintag utan att det får någon betydelse för absorptionen.

I ljuset av ovanstående resultat kan det underlätta både för Dig och din patient att Detremin kan tas oberoende av måltid utan att upptaget i tarmen försämras.4

Referenser

  1. Institute of Medicine, 2011
  2. Raimundo et al. Effect of High-versus Low-FatMealonSerum 25-HydroxyvitaminD Levels after a Single Oral Dose of Vitamin D: A Single-Blind, Parallel, Randomized Trial. International Journal of Endocrinology Volume 2011.
  3. Cavalier et al: A Randomised, Cross-Over Study to Estimate the Influence of Food on the 25-Hydroxyvitamin D3 Serum Level after Vitamin D3 Supplementation. Nutrients 2016, 8, 309
  4. www.fass.se/Detremin

Att dosera Detremin är enkelt – 800 IE/droppe

Detremins dosering för behandling av D-vitaminbrist eller D-vitamininsufficiens utgår ifrån patientens ursprungsnivå av 25(OH)D. Detremin kan doseras per vecka eller per dag.

Detremin™ (kolekalciferol, vitamin D3) (A11CC05) Rx (F).
Indikation: Behandling av: D-vitaminbrist (med eller utan malabsorption). D-vitamininsufficiens. Sekundär hyperparatyreoidism.
Som komplement till specifik osteoporosbehandling i kombination med kalcium. Varningar: Vid behandling med höga doser av vitamin D3 bör kalciumnivåerna övervakas, särskilt hos patienter som haft eller har njursten. Vitamin D ska förskrivas med försiktighet till patienter som riskerar hyperkalcemi så som ex. patienter med njursvikt eller granuolomatösa sjukdomar. Vid nedsatt njurfunktion bör effekten på kalcium- och fosfatnivåerna övervakas. Rekommenderad dos ska inte överskridas. Beredningsform: Orala droppar, lösning 20 000 IE/ml, 800 IE/droppe. Produktresumén uppdaterad 2018-01-30. Kontakt: Renapharma AB. 018-7001140. För ytterligare information, förpackningar och priser, se www.fass.se.

Mer om D-vitaminbrist

D-vitamin spelar en nyckelroll i benmetabolismen. Brist på D-vitamin kan ge diffusa symptom kopplat till andra funktioner i kroppen.

Läs mer om bristsymptom, riskgrupper och varför man bör behandla med D-vitamin.

Läs mer om D-vitaminbrist